Si vis pacem, para bellum!

Dr. Papp Lajos szívsebész: Én nagyon szeretem önt, Bolgár úr...

| | | |
... a genocídium az népirtás. Ha hétmillió magzatot elpusztítunk ötven év alatt, az népirtás. Ezt a magyar nyelv logikája mondja. Ezen lehet vitatkozni, hogy ki ezért a felelős, de hogy hétmillió
ártatlan életet elpusztítottunk ebben a hazában és azt mondja, hogy erről lehet beszélgetni. Erről nem lehet beszélgetni, mert nem mi adtuk az életet...Mv.:- A telefonnál Papp Lajos szívsebész, a Kárpát Haza Nemzetőrség elnöke. Jó estét kívánok!

Papp Lajos szívsebész: - Jó estét kívánok!

Mv.:- Eléggé - gondolkodom a jelzőn - hát meglepően és némileg fenyegetően hangzik ez a Kárpát Haza Nemzetőrség, különösen ismerve a Magyar Gárdát és eddigi történetét. Ez egy félkatonai szervezet képét vetíti a gyanútlan hallgató vagy olvasó elé. Mi ez valójában, amelyet ön képvisel, aki mégiscsak emberi életeket ment szívsebészként.

Papp Lajos szívsebész: - Hát azt hiszem, hogy önben van a hiba, kedves uram, mert a Kárpát Haza Nemzetőrség nem félkatonai szervezet, hanem a szereteten alapuló szervezet és ha ön a szeretettől fél, akkor én önt nagyon sajnálom.

Mv.:- Na de akkor miért nem valamilyen szeretet szerepel a szervezet nevében, a nemzetőrség az mégiscsak valami...

Papp Lajos szívsebész: - Melyik szó zavarja önt, a Kárpát, a haza, a nemzet vagy az őrség. Mindegyik magyar szó, gyönyörű, régi magyar szó, a Kárpát hazában élünk, a magyar nemzetben élünk és őrködünk a krisztusi szeretet megtartásában. Mi zavarja és hogy jön ide a félkatonai szervezet.

Mv.:- Hát a nemzetőrség azért a magyar nyelv szabályai szerint, de ennek külföldi idegen megfelelői is...

Papp Lajos szívsebész: - Nem, nem, nem, nem külföldi, idegen, ez nemzetőrség, ez magyar...

Mv.: - A magyar nyelvben is a nemzetőrség az egy...

Papp Lajos szívsebész: - A magyar nyelv soha nem volt...

Mv.:- .. militáris szervezet.

Papp Lajos szívsebész: - Hát önnek, kedves uram nyilvánvalóan militáns, mert ön a sötétség birodalmában él és onnét próbál támadni, krisztusi szeretet vallása...

Mv.:- Hát azt mondja a szeretet jegyében, hogy én rögtön támadok?

Papp Lajos szívsebész: - Hát ezzel kezdte, hogy félmilitáns szervezet.

Mv.:- Nem, azt mondtam, hogy ezt a képet rajzolja elénk, hogy nemzetőrség. A nemzetőrség az egy militáris szervezet, az igenis azzal a céllal...

Papp Lajos szívsebész: - Uram, ne folytassa, mert az emberekben hamis képzetet kelt. Ön hamis...

Mv.: - Én vagyok a hibás?

Papp Lajos szívsebész: - Ön felhívott engem érdeklődni valamiről és rögtön az első mondatában minősít. Én azt hittem, hogy azért hív föl, hogy érdeklődjön a felől, hogy mi is ez a nemzetőrség.

Mv.:- Hát pontosan ezt tettem, mi is ez a nemzetőrség...

Papp Lajos szívsebész: - Mondom, jó? Nyilvánvalóan a kezébe eljutott a hitvallásunk és ebben ilyen mondatok szerepelnek, hogy Isten adta azt a kapcsolatot, amely ember és ember között a legteljesebb áldozaton, szereteten alapul. Ő adta a harmóniát ember és ember között, ember és táj között. Ebben a Kárpát Haza Nemzetőrségben csak olyan emberek jelentkeztek eddig és jelentkezhetnek ezután, akik az isteni tízparancsolatot és a krisztusi szeretet-parancsot megtartják. Ez az eskütétel szövege. Milyen militáns csapatról beszél ön, hogy próbálja ezt a tiszta...

Mv.:- Azt hiszem, hogy ön ért félre engem, nem beszéltem militáns csapatról, azt mondtam, hogy a nemzetőrség szó a magyar nyelvben egy militáris katonai szervezetet jelent. Miért ezt választották, kérdezem többedszer is.

Papp Lajos szívsebész: - Bolgár úr, azért, mert a nemzet nekünk nagyon fontos és őrködni felette nagyon fontos és a nemzetőrséghez soha nem kapcsolódott militáns jelleg, hanem próbáltak emberek hozzákapcsolni ilyet, mert nemzetőrségről én nem tudnék, hogy ez egy militáns szervezet lenne, különösen nem, ha az önmeghatározásban mi a krisztusi szeretetparancsot helyezzük a középpontba.

Mv.:- Jó, hát eddig minden nemzetőrség fegyveres szervezet volt, függetlenül...

Papp Lajos szívsebész: - De mi nem azok vagyunk, hát el kell olvasni az önmeghatározásunkat.

Mv.: - Világos, de én nem is állítottam ezt, ezért is kérdeztem, hogy nem értem, hogy miért ezt a szóösszetételt használják, de elfogadom, a szeretet jegyében ezt használják.

Papp Lajos szívsebész: - Így van, és nagyon fontos az, hogy ez magyar szó és a magyar szóösszetételben semmiféle negatív vagy pejoratív értelem nem bujtatható el. És hát mi már ezt a szervezetet több mint egy éve létrehoztuk és mi abban különböztetjük meg magunkat másoktól, hogy mi hófehérben vagyunk és a mellünkön keresztet hordunk, kettős keresztet az ősi egy szimbólumát, mert bizonyára ismeri, a rovásírásban a kettős kereszt a gy-betűt jelzi, és mi hirdetjük azt, hogy egy nemzetünk van, egy hazánk van és egy istenünk van, tehát minden, ami elválaszt bennünket, azt szeretnénk ebben a szervezetben kiküszöbölni, mert bajban van a hazánk, bajban van a nemzetünk, mert ketté vagy sokfelé szakított.

Mv.:- Az hagyján, hogy azt mondja, hogy bajban van, de azt írják ebben a hitvallásukban, hogy genocídium, népirtás fokyik itt ebben a hazában.

Papp Lajos szívsebész: - Nagyon pontos a megfogalmazás.

Mv.: - Hát na ez a sajátjuk, úgy, hogy gondolom, hogy dicséri, de miért van itt genocídium?

Papp Lajos szívsebész: - Azért, mert bizonyára elolvasta a legutóbbi amerikai jelentést, hogy a világ 222 országából a reprodukciós rátában Magyarország a 202. helyen áll az 1.33 század reprodukcióval, ami azt jelenti, hogy egy házaspárnak nem születik kettő gyermeke, hanem 1.33 század.

Mv.:- De ez nem népirtás, hanem...

Papp Lajos szívsebész: - De, ez valami ide vezetett, meg valami oda vezetett, hogy ma a Magyarországon a várható élettartam az 1920-as évek szintjével felel meg.

Mv.:- Professzor úr, ezt tudja, hogy nem igaz. Az utóbbi 10 évben négy-öt évvel nőtt...

Papp Lajos szívsebész: -Kedves uram, én önnel nem vitatkozom bizonyos dolgokban, de higgye el...

Mv.:- Miért nem, hát nem ezért vagyok...

Papp Lajos szívsebész: - ... hogy a szakmámat tudom, ezt ... tessék utánanézni...

Mv.:- De ez statisztika.

Papp Lajos szívsebész: - Ez bizony ez tudomány és a statisztikát lehet felhasználni erre-arra, de a tudományt nem szabad rossz ...

Mv.: - De ön milyen statisztikát használ föl?

Papp Lajos szívsebész: - A várható élettartam alakulása Magyarországon...

Mv.: - Igen, Központi Statisztikai Hivatal.

Papp Lajos szívsebész: - Szívesen megadom az idevonatkozó magyar és nemzetközi irodalmat, hogy ma, 2008-ban a várható élettartam ugyanannyi, mint a 20-as években. Nem annyi, mint a 30-as világválság idején, hanem annyi, mint 1920 körül, a trianoni békediktátum után volt. Természetesen lehet a statisztikát így-úgy forgatni, de hát azért hadd ne forgassam, hanem ön legyen kedves és keresse meg, hogy a világranglistán hol vagyunk a várható élettartamban.

Mv.:- Azt látja fejből nem tudom, de azt...

Papp Lajos szívsebész: - A vizsgált, tehát a vizsgált országok közül, amiben rettentő elmaradott országok is vannak, a 136.-kak vagyunk.

Mv.:- Ezt is elég nehezen tudom elképzelni, de fejből nem tudok ilyen világstatisztikákat...

Papp Lajos szívsebész: - Ez most jelent meg...

Mv..- ... Európában rossz helyen vagyunk.

Papp Lajos szívsebész: - Nem Európában, a világon vagyunk rossz helyen, és hogyha a reprodukciós ráta 1.33, a várható élettartam olyan, amilyen, a magyar lakosságból egymillió mélyszegénységben, másik kétmillió szegénységben él, és mindaz, ami az elmúlt években történt, nem a javulást mutatta, és olyan rendelkezéseket hoznak, amely ezeket a számokat rosszabbítják, magyarul az emberek nem mernek gyermeket vállalni, az emberek
korán, idő előtt halnak meg, a megélhetési lehetőségeket ilyen módon szűkítik, ahol olyan országban élünk 2008-ban, ahol gyermekek éheznek, ez mindannyiunk bűne. Ez nem a kormány bűne, ez minden magyar embernek a bűne, hogy ez bekövetkezhet. Éppen ezért...

Mv.:- Kedves professzor úr...

Papp Lajos szívsebész: - ...mi azt mondjuk, mi.. mi azt mondjuk, hogy az élet szentsége a legnagyobb szentség.

Mv.:- De ebben egyet is értünk, ehhez valószínűleg még nemzetőrség sem kell, ehhez józan emberi belátás kell. Csak azt nem értem, hogy ez miért genocídium. Rengeteg sok oka van annak, hogy miért ilyen alacsony a népszaporulat, hogy miért vállalnak kevesebb gyereket, bár összességében a föld már nem bírja eltartani a több mint hatmilliárd embert, tehát az egész föld szempontjából bizonyos értelemben túlnépesedés van. Jó lenne, hogyha bizonyos országokban kisebb ütemben növekedne a népesség, de ettől mi még gondolhatjuk azt és érezhetjük azt, hogy jó volna, hogy ha Magyarországon legalább sikerülne a népességet a jelenlegi szinten megtartani. De ez nem genocídium, az emberek szabad vállalása, bizonyos kényszerűségek, körülmények folytán.

Papp Lajos szívsebész: - Bocsásson meg, tudja, hogy hány magzatot pusztítottunk el 1956-tól mi orvosok Magyarországon?

Mv.:- Hát valószínűleg milliós a nagyságrend.

Papp Lajos szívsebész: - Mondom, jó, hat és fél millió, 7 millió magzatot pusztítottunk el.

Mv.:- Igen, de...

Papp Lajos szívsebész: - Az összes háborúinkban, egészen a pozsonyi csatától, 907-től napjainkig az összes háborúnkban, összes járványunkban és összes forradalmunkban 5.5 millió ember halt meg 1100 év alatt.

Mv.: - De ha önök azt mondják...

Papp Lajos szívsebész: - De akkor hogy mer ön olyat mondani, hogy nincs genocídium, amikor 7 millió magzatot pusztítottunk el ebben a hazában...

Mv.:- Hát úgy merek, hogy úgy gondolom, hogy más a véleményem, úgy merek mondani ilyet.

Papp Lajos szívsebész: - De ez a genocídium.

Mv.:- Én meg azt mondom, hogy ha önök nem genocídiumról és népirtásról beszélnének ebben a hangnemben és összefüggésben, hanem arról, hogy ellenzik a művi vetélést, akkor az egy értelmes vita alapja lehetne.

Papp Lajos szívsebész: - Hát az, hogy mi értelmes, mi nem értelmes, ez nyilvánvalóan nézőpont kérdése. Én úgy gondolom, hogy...

Mv.:- Ez is.

Papp Lajos szívsebész: -... a genocídium az népirtás. Ha hétmillió magzatot elpusztítunk ötven év alatt, az népirtás. Ezt a magyar nyelv logikája mondja. Ezen lehet vitatkozni, hogy ki ezért a felelős, de hogy hétmillió ártatlan életet elpusztítottunk ebben a hazában és azt mondja, hogy erről lehet beszélgetni. Erről nem lehet beszélgetni, mert nem mi adtuk az életet.

Mv.:- Nem lehet? Hát a civilizált... a világ civilizált és legfejlettebb országaiban általában...

Papp Lajos szívsebész: - A gonosz irodalma mondatja ezt...

Mv.:- Általában szabad valamilyen korlátok között az abortusz.

Papp Lajos szívsebész: - De a korlátok azok az Istentől származnak, vagy az embertől? Az Isten nem engedi meg a magzat elpusztítását...

Mv.: - Nézze, ez is istenhit kérdése és szabadok vagyunk abban...

Papp Lajos szívsebész: - Azért mondjuk azt, hogy mi istenhívő emberek vagyunk és ahhoz, hogy ezt a genocíciumot megállítsuk, vissza kell állítani azt a hitet, hogy az életet nem mi adjuk, hanem kapjuk jó Isten kegyelméből...

Mv.:- De miért nem bízzák azokra, akik hisznek...

Papp Lajos szívsebész: - ... magzatot adunk, áldott állapotba kerül az asszony és az áldott állapot gyümölcse a gyermek.

Mv.:- Miért nem bíznak abban, azokban az emberekben, akik eldöntik, hogy hisznek-e vagy sem, hisznek-e ebben vagy nem hisznek abban...

Papp Lajos szívsebész: - Mi azokra bízzuk, hát mi éppen azokat szeretnénk meggyőzni...

Mv.:- De nem bízzák, azt mondja, hogy a... többi a sötétség birodalma.

Papp Lajos szívsebész: - .. azokat az embereket, akik nem hisznek Istenben, hogy tegyék már meg, hogy ne pusztítsák el a magzatukat, mert nem lesz Bolgár úrnak eltartója nyugdíjban, nem tudja kifizetni a nyugdíját, mert a gyermekeinket elpusztítottuk. 1.33 a reprodukciós ráta. Nincs aki eltartsa...

Mv.:- Igen.

Papp Lajos szívsebész: - ... a jövő generációt, mert megöltük a gyermekeinket.

Mv.:- Most akkor ennek a Kárpát, Haza, Nemzetőrségnek az a fő célja, hogy megakadályozza a művi vetélést, a jövőben megtiltsa az abortuszt, erre szövetkeztek?

Papp Lajos szívsebész: - Nem, nem. Bolgár úr, hadd mondjam el, hoyg én mit gondolok a Kárpát, Haza, Hit vallásáról, alapállásáról, mert ezt nem olvashatja sehol, amit ön most elmondott. Ezt ha kézbe vette a hitvallásunkat, alapállásunkat, erről nincsen szó. Az életről van szó, a természetről van szó, sem a gyermekeink életét, sem az élővilágot, állatot és növényt nem szabad pusztítani, mert ez a jelenlegi világ feléli a jövőjét és mi szeretnénk ebben az országban szeretetben, békességben élni és ezért mondtuk azt, hogy az, aki a Kárpát, Haza, Nemzetőrséghez csatlakozik, az fel kell, hogy vállalja az isteni tízparancsolat törvényét és a krisztusi szeretet parancstörvényét. Tehát az, hogy a gyermekemet nem pusztítom el, az a gyermekem szeretetén múlik. Ebbe nem kell mást belekeverni. Én szeretem annyira az életet, hogy nem pusztítom el. Hát ha hétmilliót elpusztítottunk, korán halnak, éheznek ebben az országban emberek, akkor ki lehet mondani, hogy bizony genocídium, népirtás folyik, történt és ebben a pillanatban is százezer gyermeket fosztunk meg az élet lehetőségétől.

Mv.:- Értem. De ezért is kérdezem, hogy az-e a fő céljuk, hogy megtiltsák az abortuszt?

Papp Lajos szívsebész: - Nem, az a fő célunk, hogy tiszteljük az élet szentségét. Tiszteljük a kegyelemből kapott életet, legyen az emberi, állati vagy növényi élet. Az ember az élet tiszteletére született a világra és annak a megóvására.

Mv.: - Értem. És akkor miért írnak olyasmiket a hitvallásukban és alapállásukban, hogy turul nemzetség, szakrális királyok sora ebben a hazában, Isten adta nekünk a Szent Korona programját, hogy...

Papp Lajos szívsebész: - Hát azért, mert mi ezt valljuk, ezt hisszük. Én nem kérem számon önön azt, hogy ha van valamilyen vallásban hite, hogy miért azt hiszi. Mi befogadók vagyunk. Tudja a magyar népre az volt jellemző, és a Szent Korona-tan, hogy megértse, mert ezt is nagyon sokszor félremagyarázzák. Ugye történelmi ismeretekkel rendelkezik. Tessék már mondani nekem, hogy az angolok, a franciák, a németek, a spanyolok, a portugálok abban az időben, mikor mi a Szent Korona-tan szerint egymás mellett éltünk a körülöttünk élő népekkel, akkor ők mit csináltak? Ők rabszolgasorba hajtották a fél világot. A magyarok a Szent Korona-tan szerint soha nem tehették meg azt, hogy fölé emelkedjenek valaki fölé, hanem azt mondták, hogy egymás mellett élünk és ez a bizonyos hitvallás ez erre kitér. A társviszony, ami a szeretet vallása alapján ember és ember valósul és valósult meg, a hagyományát tartó vidéken ma is így van.

Mv.:- Professzor úr, azért a szlovákokat...

Papp Lajos szívsebész: - Tehát ennek a gondolkodásnak az a lényege, hogy...

Mv.:- Igen.

Papp Lajos szívsebész: - ... mi szeretjük embertársunkat, az ellenségünket is szeretjük, ezt rendeli nekünk a krisztusi szeretetparancs. Szeretjük a bűnös embert, mert ezt rendeli a parancs. Nem szeretjük a bűnt. Szeretjük a szerencsétlen másságban lévő embert, az embert, de nem szeretjük a másságot, mert az a bűn.

Mv.:- Értem, igen, szóval...

Papp Lajos szívsebész: - Tehát mi senkit nem zárunk ki, épp ezért a ... ez a bizonyos Kárpát Haza Nemzetőrség azt mondja, hogy mindenkit vallásra, korra való tekintet nélkül, tizennyolc éves nagymorú felett kilencven éves nagymama is jöhet, mert mi nem tarthatunk még egy zsebkést sem a zsebünkben, ha ennek a Kárpát, Haza, Nemzetőrség szolgálatába állunk.

Mv.:- Igen. Azt szerettem volna csak megjegyezni, hogy miközben az angolok, franciák másokat leigáztak, mi megkérdezhetjük a szlovákokat, románokat, hogy szerintük mi mit csináltunk vagy milyen volt az akkori magyar uralkodó osztály velük szemben...

Papp Lajos szívsebész: - Nagyon jól mondja, az uralkodó osztály, de itt a Szent Korona-tanról van szó...

Mv.:- Na de azok is magyarok voltak. Értem. Vagy nem értem.

Papp Lajos szívsebész: - ... és nem.. uyganúgy meg fogják kérdezni majd, hogy hogy lehet az, hogy egy olyan országban élünk, ahol a magyar miniszterelnök arra szólítja fel embertársait, hogy tagadják meg a testvéreiket. A határon kívül testvéreket. Ezt majd megint megkérdezhetik, mi akkor is szóltunk, hogy...

Mv.:- Nem, nem, nem azt mondta, hogy tagadják meg, azt mondták, hogy ne adjunk kettős állampolgárságot, mert ez egy...

Papp Lajos szívsebész: - Nem, nem, nem, megtagadtuk a testvéreinket, így élték meg. Ahogy most ön a szememre veti, hogy a magyar főurak hogy viselkedtek, bizony gyalázatosan viselkedtek...

Mv.:- Akkor a magyar királyok is.

Papp Lajos szívsebész: - A magyar királyok közül is azok, akik nem szakrális királyok voltak...

Mv.:- Pedig viselték a koronát.

Papp Lajos szívsebész: - Tessék?

Mv.:-Viselték a koronát.

Papp Lajos szívsebész: - Hát a Szent Koronát, ezt rosszul tudja, ezt a koronát, ez egy beavató korona, soha nem viselték, ezt a fejük fölé tették és ezzel azt mondták, hogy király, fölötted is van uralkodó, azaz Isten, és ugyanúgy el kell számolnod minden tetteddel, mint a legegyszerűbb embernek. Ez lenne a Szent Korona legfőbb üzenete, hogy nincs ember, aki az isteni...

Mv.:- A keresztény világban minden király ezt mondta és ennek jegyében vagy élt vagy visszaélt azzal a hatalommal...

Papp Lajos szívsebész: - égy van, vagy élt, vagy visszaélt, de mi azt hirdetjük, hogy éljünk ennek a szellemiségével, a szeretettel, az egymás mellett élés lehetőségével...

Mv.:- Jó, csak azt kérdezném még, hogy miért Kárpát haza, miért nem Magyarország?

Papp Lajos szívsebész: - Azért, mert a Kárpát hazában nem csak a csonka Magyarországon élő magyarok tartoznak, mert mi nem zárunk ki egyetlen egy magyart sem, aki a Kárpát hazában magyarnak vallja magát. A Kárpát haza egy történelmi fogalom, mert hosszú évezredek óta itt magyar írásbeliség van. Bizonyára a tatárlaki agyagkorongról hallott, amely rovásírással hatezer-nyolcezer éves magyar írást tartalmaz.

Mv.:- Hát hallottam ilyet is, meg rovásírás szakértőkről azt is, hogy a tizen-egynéhányadik században vannak a legrégibb magyar rovásírási emlékek, de ez egy - tegyük föl, történészi vita, tegyük hozzá jóindulatúan. Értem, szóval Kárpát haza azért, mert minden magyarra gondoltunk.

Papp Lajos szívsebész: - Minden magyarra gondoltunk, minden magyart szeretettel várunk és ezért ez nem csonka Magyarországbeli egyesület, hanem a Kárpátok bércein belül mindenkit várunk, aki a szeretetvallás alapján a másik embert embertársának tekinti, nem leigázni akarja, hanem egymás mellett békességben és szeretetben akar élni.

Mv.:- De ez akkor rám is vonatkozik, nem a sötétség birodalmából kérdezek.

Papp Lajos szívsebész: - Önre leginkább vonatkozik, mert ha netán-tán ellenségem lenne...

Mv.:- Dehogy vagyok, hát csak nem gondolja! Kérdezője vagyok.

Papp Lajos szívsebész: - ... a krisztusi parancs nekem... a szeretetparancsban ... Én nagyon szeretem önt, Bolgár úr.

Mv.: - Ennek örülök.

Papp Lajos szívsebész: - Minél távolabb van valaki, annál jobban kell szeretnem, mert ezt a távolságot csak akkor tudjuk legyőzni. És ha majd személyesen találkozunk és erről a Kárpát hazáról bővebben beszélünk, nagyon remélem, hogy ön is belép ebbe az egyesületbe, mert ugyanaz a célunk. Az emberek szeretetteljes egymás mellett élését biztosítani ebbe a darabokra szaggatott országban, ahol pártok, vallások szétszaggatják az embereket.

Mv.: - Köszönöm szépen.

Papp Lajos szívsebész: - Országhatárok elválasztják a magyar embereket. Mi pedig azt mondjuk, hogy egy az istenünk, egy Kárpát hazánk van, és egy életünk van, ne veszekedéssel töltsük, hanem próbáljunk egymáson segíteni.

Forrás: Klubrádió/Observer.hu

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

zolgálatának egyik

zolgálatának egyik osztályvezetője, Patarcsics Éva belső mens rings csatornákoncuff links felemelte szavát az anyag használata ellen, hiszen nincs ellenszere, így az alkalmazó rendőrökre is veszélyes. Az osztályvezető elmondása szerint azt válaszolták neki, hogy a CR vízzel semlegesíthető, lemosható. Majd később az Patarcsics visszakozott, miután kiderült, a sajtó kérdéseire válaszol. A BRFK egészségügyi szolgálatánál a Bombagyár megkeresésére nem nyilatkoztak. A beszélgetések turquoise jewelryhanganyagait egyébként amoney clip blográdió pénteki adásában teszi majd közzé.A CR - dibenzioxazepin - nem semlegesíthető vízzel. Megközelítőleg hatvanszor-százszor (!) agresszívebb, mint a tévéostromnál bevetett CN (klór-acetofenon). A bőrfelületeken nagyobb dózisban kémiai égést okoz. Vízzel reakcióba lépve még hevesebb irritációt okoz. Vagyis akiről vízzel próbálják lemosni, üvölteni fog, mint a sakál, bár egy idő után tényleg lejön róla. Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet adatbázisa szerint - és más források szerint is - a CR-nek kitett személyek esetében az gold ring elsősegély módja: a fashion jewelry ruházat azonnali eltávolítása és bő, szappanos vizes lemosás. Értelemszerűen ezt nem lehet kivitelezni egy tömegoszlató akciónál.

Árpád! Én emlékezem az általad leírtakra, amivel szóról-szóra

egyetértettem. Most is egyet értek és megerősítem. A földi életnek csak akkor lehet folytatása, ha a jelenlegi vezetések kezéből, a többi népekkel, nemzetekkel együtt, vagy külön-külön, kitépjük a kormányt.
Ha minden marad a régiben, akkor 2-3 év és vége a dalnak. Az általuk célkitűzött VILÁGKORMÁNY a föld totális kipusztulását hozza.
     Mese nincs!  Vezéráldozatot kell hoznunk. Inkább a kisebbség pusztuljon, mint a többség!
Végül is ők hozták létre ezt a csiki-csuki helyzetet. Amit megfőztek azt egyék is meg.

Én már biztos nem férek ebbe bele!

Nagyon tisztelem dr. Papp Lajost, úgy is mint szívsebészt, úgy is mint igaz, jó magyar embert.
De ezt a felfogást, hogy szeressük "azokat", ezt a nagy fene jámborságot éppen most nem tartom időszerűnek! Éppen, hogy keményítenünk kell!
Szóval, a Professzor Úr inkább ne csináljon semmiféle politikai szervezetet, ahhoz bizony mások értenek. Nem mondom, nagyon jól odamondogatott Bolgárnak, leégette rendesen. De ez kevés, ezeket tényleg "agyagba kell döngölni", persze, miután ártalmatlanítottuk őket. Mert ezek még az agyagot is képesek tönkretenni...
 Nem tudom elfogadni, hogy szabad magyar ember létemre, ha magyar hazafiként, keresztény emberként, a Szent Korona tant elismerő állampolgárként ezen célokat akarom szolgálni, akkor még egy bicska se lehessen a zsebemben???!!!
Különben is, többször kinyilvánítottam már, én bizony nagyon rossz keresztény vagyok, ha megdobnak kővel, én visszavágok mennykővel!

Isten óvja szegény Hazánkat!

Így igaz Kedves Yoda! Az Út az Igazság és az Élet.

Mindenki elszámolásra kötelezett az Istentől kapott életével,  napjaiban végzett cselekedeteivel, mulasztásaival. De az oroszok által végleg /?/ nyakunkbavart szarháziakat ez nem zavarja. Nekik mást tanított az istenük.  Ilyen istennek viszont semmi esélye sincs a Miénkkel szemben. Ezért cselekedjünk úgy, hogy nekik sem legyen velünk szemben erőfölényük.  Ahogy fenn, úgy lent is-törvénye alapján. Gyávák ezek. Minket a szemtelenségük téveszt meg. Bután bátorságnak hisszük.

Miért kell reklámozni ezt

Miért kell reklámozni ezt a magyargyűlölő Bolgárt? Elég baj, hogy a szívsebész szóbaállt vele és magyarázkodásra kényszerült a szerencsétlen névválasztás miatt. Legutóljára 56-ban nekünk volt Nemzetőrségünk. MI igenis fegyveresek voltunk a hit és a nemzet védelmében. Minek ide ez a süket lágyszivű kenetteljes duma. A szeretet jegyében is lehet fegyvert fogni a gonosz ellen.

Nem a bolgár a hibás

Kiss György, Esztergom

Kedves Vanek Úr!

Nem a bolgárgyörgy a hibás, hanem aki közel engedte a mikrofonhoz.

Eltérően Dr. Papp Lajos professzor úrtól, enyhén szólva nem szeretem ezt az alakot.
A minap hallgattam egy telefonriportot, amit ez a pacák "készített" Dr. Morvai Krisztinával.
Hát alig engedte szóhoz jutni a riportalanyt, és állandóan a saját hülye véleményét akarta ráerőszakolni.

Nagyobb baj is van! Nemzetünk már annyira megosztott, hogy Dr. Papp Lajost zsidóbérencnek aposztrofálják: Lásd: http://magyarsors.hu/:

"Nekünk Stoffán újabb agymenéséhez, hogy az 5 szellemi magaslatából lealacsonyodott hozzánk, hogy megvilágosítson bennünket, magyarokat. Értjük Stoffán gondolatmenetét, miszerint azt az Orbánt (és pártját a Fideszt) akarja a magyar nép nyakába sózni, aki az izraeli Likud Papp dr. se sokkal különb nála. Abban közös Orbánnal, hogy ő is sűrűn kilincselt a rabbiknál és most hiszen a szellemileg is megroggyant doki elfogadta a zsidóbankár Demján Prima Primissima úgy verik a cigányt, ahogy Stoffán és társai elképzelik. Nekünk magyaroknak sem Orbán, sem Papp doktor nem kell mivel mindketten árulók Már készítik a bársonyszéket a dokinak zsidó körök"

Üres kamrának bolond a

Üres kamrának bolond a gazdasszonya...tartja a népi bölcsesség.Valahogyan igy vannak ezek a nekzeti mozgalmak is.Se pénz se siker.Neki- nekimennek a gyurcsány-orbán falnak majd ugy pattanak le onnan mint a labda.Jobb hiján igy egymáson töltik  haragjukat , és minden és mindenkit okolnak sikertelenségükért.Nem akarják megérteni nemzeti politikusaink,hogy ugyan azzal az attitüdökkel nem lesznek soha eredményesek, mint  amivel a jelenlegi parlamenti pártok tartják hadállásaikat.Azért eredménytelen és hiteltelen a parlamenten kivüli ellenzék is mert a felvetett problémákat nem kezelik.Nem járnak az általuk felvetett ügyek végére .Egy idő után egyszerüen csak ugy kihunynak ezek.Egy idő után egyszerüen  senki nem beszél róluk.A másik nagy hiba,hogy nem egy konkrét ember konkrét problémáját igyekeznek megoldani /mert többre egyelőre ugy sem telik erejükből/ hanem megmaradnak nagy politikai szólamoknál.Ezzel soha nem fognak tömegeket maguk köré generálni tekintettel a média jelenlegi felállása miatt.És.... És végre tudomásul kellene venni,hogy a hatalom szempontjából nem csak az igazságnak hanem az erőnek is jócskán szerepe van.Mindezek alapján egészen elképesztőnek tartom ,hogy sorra és rendre az erőközpontositás fő helyszinén Budapesten akarnak  nemzeti radikálisaink konfrontálódni.Évi egy két látványos semmi eredményt hozó megmozdulás helyett miért nem 30-40 kisebb helyi önkormányzatot és kevéssé frekventált vidéki helyet lepnek meg a tüntetésekkel .Azt a kisebb erőt ami össze szokott jönni ezeken a megmozdulásokon sokkal jobban kellene mozgatni az országban ide oda.Nem biztos az általam javallottak a tuti tippek de hogy a nemzeti radikálisok stratégiáján változtatni kell abban viszont biztos vagyok.

?

A felvetés ésszerűnek tűnik, de itt Bolgárt járatták le. A névválasztás pedig csak nézőpont és felfogás kérdése, hogy kinek szerencsés és kinek nem az.

Egyetértünk a szeretet jegyében is lehet fegyvert fogni a gonosz ellen.

Konkrétan lehetett volna a

Konkrétan lehetett volna a nevük inkább Jézusi Magyar Szeretetmisszió. De Nemzetőrség? Ez Abszurdisztán.

?

Csak nem a magyargyűlöletről hírhedt magyarellenes Bolgár Györggyel beszélgetett az egyik szívsebészünk?

Ha valóban a zsidó Bolgár Györgyről van szó, akkor azzal kellett volna kezdeni, hogy, "ha Ön véletlenül a kezeim közé kerül (szívsebész műtőasztalára), akkor Önre nem vonatkozi a Hippokráteszi esküm..."

Vagy az eslő műhibám Ön lesz, vagy stb...

Azután vidáman elköszönni a zsidó Bolgár-tól és további rossz egészséget kívánni, hogy dögöljön meg stb...

Azt hiszem

hogy ebbe a Karpat Haza Nemzetörseg nevü szervezetbe meg en is beleferek. Nem?

Igen!

Régebbi olvasótársaink, akik veszik a fáradságot, még emlékezhetnek!
Új "vallásról" beszéltem, az ősi magyar hit szerint!
Csak ez a megoldás, ha gyermekeink ezt tanulják meg. Minden más már tönkretette a világot, pusztulnia kell! Persze nem valaki, vagy valakik által.
Majd magától!
Van jövő,. Van még remény!

Csak egy út van,

a Szentháromságos, egy igaz Isten Fiának a követése. Minden más út a pokolba vezet.
-------
Yoda
"...Mert ideje van a hallgatásnak, ideje van a szólásnak és ideje a tetteknek. Elérkezett a tettnek ideje is. Nincs hova hátrálnunk. [Magamtól]
... Ne hagyjátok a templomot, a templomo s az iskolát

Kedves Yoda!

Én értem, hogy Te mire gondolsz, ezért had jegyezzem meg, hogy mások is megértsék.
Dr Papp Lajos Az Ős Öreg Östen és földi helytartójára, Jézusra gondol, az egyházak dogmái szerinti "Szentháromság" nélkül.
 
        Árpád

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.